Autonomie is een medicijn tegen individualisme


Dit boek gaat over individuele autonomie en bestaat uit negen delen die allemaal als apart boek gelezen kunnen worden.

Publicatiedatum: ergens in 2020


01 Algemene voorwaarden

Begrip voor autonomie

Het eerste deel heet Algemene voorwaarden en gaat over definities van het begrip autonomie. In dit deel stel ik autonomie voor als medicijn tegen twee uitersten: individualisme en collectivisme. Individualisme wordt namelijk vaak gezien als de meest pure vorm van vrijheid, terwijl het zich vaak manifesteert in egoïsme, nalatigheid en arrogantie. Collectivisme zorgt vaak voor polarisatie, nationalisme en oogkleppen. Autonomie kan beide uitersten breken.

02 U

Autonomie in groepen

Het tweede deel heet U en gaat over autonomie in groepen. Zonder interactie met andere mensen ben je geen mens (maar een dier of een god) en zonder interactie met andere mensen is er geen autonomie. Dit deel gaat over hoe relaties werken en waarom autonomie zowel liefdesrelaties als vriendschappen (en zakelijke relaties) kunnen verbeteren.

03 Tijd lozen

Autonomie en de klok

Deel drie gaat over autonomie en tijd en heet Tijd lozen. Dit deel stelt voor om autonomie ten opzichte van de klok te bestuderen. Het gaat over plannen, doelen stellen, voorspellingen en vervelen.

04 Olifantenpaadjes

Autonomie in kapitaal

Het vierde deel gaat over kapitalisme en geld en heet Olifantenpaadjes. Kapitalisme kan namelijk worden uitgelegd als een wisselwerking tussen de drang naar autonomie van individuen en groepen en de reactie daarop van commercie om aan dit gedrag te verdienen. En dat is het gemakkelijkst uit te leggen aan de hand van olifantenpaadjes.

05 Negen tot vijf tot negen

Autonomie en werk

Deel vijf vloeit uit het deel over kapitalisme, heet Negen tot vijf tot negen en gaat over werk. In veel organisaties is steeds meer ruimte voor autonomie, maar hier krijgt autonomie zo’n beetje dezelfde vorm als autonome regio’s: de vrijheid wordt van bovenaf gegeven, in plaats van van onderaf genomen. Autonomie in organisaties lijkt een wassen neus, maar is het dat ook?

06 Obesitas

Autonomie en consumptie

Het zesde deel heet Obesitas en gaat over consumptie. Niet alleen van voedsel (hoewel het een goede metafoor is voor alle soorten consumptie), maar consumptie van alle bezit. In dit deel komen minimalisme, suboptimalisme en diëten aan bod en wordt autonomie voorgesteld als absolute voorwaarde voor het tegengaan van overconsumptie. Zonder zelfbeschikking geen echte beslissingen.

07 Minus de camera

Autonomie online

Deel zeven heet Minus de camera en gaat over autonomie online. In dit deel wordt de aanvankelijke belofte van het internet (iedereen kan met iedereen communiceren op welke manier hij/zij schikt) getoetst aan de werkelijke situatie (een handjevol bedrijven bepalen wat iedereen online doet) en stelt, niet geheel verrassend meer, autonomie voor als oplossing.

08 Ik

Autonomie en het ego

In deel acht gaat het over autonomie en het ego en dat deel heet daarom Ik. In dit deel wordt afgerekend met de kritiek dat autonomie zorgt voor egoïsme omdat autonomie juist egoïsme bestrijdt. In dit deel gaat het over zingeving, authenticiteit, pseudo-autonomie en morele compassie.

09 Einde

Autonomie en de dood

Het laatste deel heet heel verrassend Einde en gaat over wat er gebeurt als je doodgaat, wat de dood betekent voor levende mensen die autonomie belangrijk vinden en welke rol erfenissen spelen. In dit deel is er aandacht voor nihilisme en de verschillende definities ervan.